Finants- ja ärinõustamine, ühinguõigus:

* finantsprognoosid
* finantsanalüüs
* äriplaanid
* struktuuri planeerimine
* ühinemised, omandamised, lõpetamised
* tehingute nõustamine
* rahastamise planeerimine